Vuokralainen

Hyvän vuokravälitystavan mukaista on, että välitysliike tekee toimeksiantosopimuksen jommankumman osapuolen kanssa eli joko vuokranantajan tai vuokra-asunnonhakijan kanssa. Lähtökohtaisesti kuitenkin yksi toimeksiantosopimus vuokrasopimusta kohden.